Algemene Voorwaarden van Finally

Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing: 19-01-2017

Artikel 1. Definities

1. Jij, de klant.
2. Ik, Finally.
3. Wij, Jij en Ik samen.
4. Product(en), dingen die ik voor jou maak.
5. Dienst(en), dingen die ik voor jou beheer.

Artikel 2. Uitleg van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, geleverde diensten, producten en aanbiedingen.

Artikel 3. Communicatie

3.1 Wij zorgen ervoor dat onderling gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken over product, planning en kosten worden nagekomen. Indien dit niet mogelijk blijkt, maken Wij in tijdig overleg nieuwe afspraken.

3.2 Bij aanvang van het project maken Wij een planning. Ik kan deze planning aanhouden wanneer Jij de aangegeven benodigde content of feedback over ontwerpen etc. op tijd levert. Als dit niet lukt, zal Ik de planning moeten aanpassen en kan dit gevolgen hebben voor de deadline en kosten.

3.3 Ik prefereer communicatie via e-mail of telefoon. Communicatie via Whatsapp, Facebook of SMS vermijd Ik. Normaliter kan worden gemaild naar aleks@finally.nl. Voor urgente zaken kan Jij mailen naar urgent@finally.nl of bellen naar 06 2943 5175.

Artikel 4. Overmacht

4.1. Ik ben niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenaf komende oorzaken waarop Ik geen invloed kan uitoefenen.

4.2 In geval van overmacht gaan Wij in overleg en ben Ik eventueel gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Jij daar een schadevergoeding voor kan vragen.

Artikel 5. Offerte & Betaling

5.1 Een offerte maak Ik op basis van de gegevens die Jij door hebt gegeven. De offerte is vrijblijvend en 14 dagen geldig.

5.2 Als Jij akkoord hebt gegeven op de opdracht, stuur Ik een deelfactuur van 50% van de offerte vooraf aan de start van de opdracht. De overige 50% van de offerte en eventuele meerwerkkosten stuur ik na oplevering.

5.3 Jij hebt na dagtekening 30 dagen om de betaling over te maken. Doe Jij dit niet, dan reken Ik vanaf de 30ste dag de wettelijke rente (klik hier voor meer informatie) en de wettelijke €40,- minimum standaardvergoeding incasso. Voor de extra kosten stuur Ik een nieuwe factuur, nadat de eerdere betaald is.

5.4 Alle genoemde prijzen zijn exclusief (21%) BTW.

Artikel 6. Gebruik en licentie

6.1 Wanneer Jij voldoet aan de door ons gemaakte afspraken en betalingen mag Jij de ontwerpen en / of website, database, software en het GO! Beheersysteem, die Ik voor jou heb gemaakt en ingesteld, gebruiken met een beperkte, exclusieve licentie. Jij mag de gemaakte Producten niet doorverkopen, uitbreiden of aanpassen zonder dat Ik daar expliciet toestemming voor heb gegeven.

6.2 Het GO! Beheersysteem en de database van de website draait op een door Mij gehuurde externe server, tenzij anders besproken of wanneer dit technisch niet kan.

6.3 Wanneer Jij gebruik maakt van het GO! Beheersysteem, databases, website en / of software die Ik heb gemaakt, geldt dat ik daar eigenaar van blijf. Dit betekent dat als de website wordt overgenomen door een andere partij Ik op de hoogte moet worden gebracht en er een nieuw beheersysteem nodig is.

6.4 Ik mag de gemaakte Producten gebruiken ten behoeve van mijn eigen promotie.

6.5 Ik mag op de Producten en Diensten die ik lever en maak mijn bedrijfsnaam en informatie plaatsen.

Artikel 7. Websites / Software

7.1 Ik maak het Product voor de bij oplevering laatst bekende versies van de internetbrowsers, besturingssystemen, gekoppelde producten (zoals Facebook, Instagram).

Voorbeeld: Stel Wij werken aan een project in 2019 dan is een internetbrowser of besturingssysteem uit 2015 verouderd. Oudere internetbrowsers kunnen vaak bepaalde nieuwere technieken niet juist weergeven. Om eventueel toch rekening te houden met oudere browsers en besturingssystemen moeten we dit vooraf aan het project afspreken. Na oplevering komen er nieuwe versies en mogelijkheden van internetbrowsers en besturingssystemen op de markt en kunnen gekoppelde producten veranderingen aanbrengen die invloed hebben op de werking van ons project. Dit gaat op den duur aanpassingen in het product vereisen waarmee vooraf onmogelijk rekening gehouden kan worden. Aan updates zijn kosten verbonden.

7.2 Als Ik de hosting van door mij gemaakte Producten verzorg, betekent dit dat Ik het beheer verzorg van de server en ter beveiliging en correct functioneren van de server geen FTP en controlepaneel gegevens zal verstrekken.

7.3 Ik verleng Domeinnaam + Hosting en GO! Beheersysteem elk jaar automatisch. De periode is altijd 1 jaar. Wil Jij niet verlengen, geef dit dan minimaal 2 weken voor de verlengdatum aan.

7.4 Wij zijn ons er van bewust dat de webserver waarop de website draait en e-mail binnenkomt een computer betreft en ongeacht alle beveiligingsmaatregelen altijd vatbaar blijft voor bijvoorbeeld; storingen in de hardware dan wel software of storing door hackers/crackers. Wanneer de server onbereikbaar is door storing of als er lekken in de beveiliging zijn wordt dit door Mij zo snel mogelijk in orde gemaakt. Backups worden elke nacht extern opgeslagen.

7.5 Na oplevering van het Product is het mogelijk dat er onderdelen niet functioneren zoals afgesproken (bugs), deze zal Ik altijd gratis oplossen tot twee maanden na oplevering. Jij hebt ook de taak de software / website goed te testen en fouten tijdig te constateren.

Artikel 8. Drukwerk

8.1 Ik ben geen drukkerij. Ik kan de aanlevering en communicatie verzorgen en het drukwerk laten drukken bij een externe drukkerij. Ik ben dan niet aansprakelijk voor eventueel langere levertijden door bijvoorbeeld verkeerde of vertraagde leveringen vanuit de drukkerij.

8.2 Veel producten en papiersoorten kunnen worden bedrukt en er zijn een hoop kleuren die kunnen worden gebruikt. Er kunnen daardoor kleurverschillen optreden bij verschillende leveringen van hetzelfde drukwerk en / of bij verschillende papiersoorten / producten. Hiervoor ben Ik en de drukkerij niet aansprakelijk.

Vragen of opmerkingen?

Heb je nog vragen na het lezen van de algemene voorwaarden?

Mail mij via aleks@finally.nl
of bel naar 06 2943 5175